• 2021 - 2022
  BİLSEM
  Öğrenci Tanılama ve
  Yerleştirme Kılavuzu
  yayınlandı
  Kılavuzu Oku
 • BİLSEM SINAVLARINA
  BİLSEM.ORG
  ile hazırlanın.
  Sınava Başla!
 • ÇOCUKLARINIZA
  YETENEKLERİNİ
  Tanıma fırsatı sunuyoruz.

Bilsem.org ailesine katılarak, çocuklarınızın sınav becerilerini geliştirmesini sağlayın. Bilsem sınavına farklı deneme sınavlarıyla hazırlanın.

Bilsem Hakkında

Bilsem Nedir?

Bilim ve Sanat Merkezi, zihinsel alan, resim veya müzik alanında özel yetenekli olan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak için açılmış bir özel eğitim kurumudur.

Bilsemin Amacı

Örgün eğitim kurumlarında devam eden üstün veya özel yetenekli öğrencilerin bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren ,üretken ,problem çözen bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Bilsemin Misyonu

Hedef kitlesindeki öğrencilerden sanat, zeka ,liderlik,üretkenlik , girişimcilik kapasiteleri veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve konunun uzmanları tarafından üstün veya özel yetenekli olduğu belirlenen öğrencilere yaşantısal bir eğitim vermek.

Bilsemin Vizyonu

Hedef kitlesindeki üstün veya özel yetenekli öğrencilerin, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak.

Resmi Statüsü

Bilim ve Sanat Merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatında Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlıdır. Kurum olarak, Genel Müdürlük bünyesinde yer alan Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı sorumluluğu altındadır.

Mevzuat

Bilim ve Sanat Merkezlerinin kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar ile bu merkezlere öğrenci seçimi, kayıt kabul, eğitim-öğretim yönetici ve öğretmen seçimi ile yetiştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 27.08.2015 tarihli ” Millî Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi” mevcuttur.

Uzmanlar diyor ki:


Üyelerimizden