Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokul 1. 2. 3. sınıflarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Diğer senelerden farklı olarak 2017 - 2018 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini (50 TL) yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebilecek. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir.

Aday gösterilen öğrencilerin tümü grup tarama sınavına (tablet üzerinde yapılan dijital uygulama) girmelidir. Grup tarama uygulamasına girecek olan öğrencilerin randevuları il tanılama sınav komisyonu tarafından günlük 4 oturum olarak planlanmaktadır. Bu oturumlar cumartesi ve pazar günleri yapılmaktadır. Grup tarama uygulaması tüm Türkiye’de tamamlandıktan sonra yetenek alanları bazında sonuçlara göre ülke ortalaması belirlenerek, bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler MEB kurumsal web sitesinden ilan edilecektir. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM işlemleri modülü üzerinden randevu verilecektir.

Hayır, tablet bilgisayar üzerinden yapılacak grup tarama uygulamasında tüm yetenek alanları için ortak sorular sorulmaktadır. Bu sınavdan geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında ayrı ayrı yapılmaktadır. Bireysel değerlendirme aşamasında bilim ve sanat merkezine yerleşmeye hak kazanacaktır. Grup tarama uygulamasına girmeyen öğrenciler bireysel değerlendirmeye alınmamaktadır. Grup tarama uygulamasına girmeyen öğrencilerin velileri yatırdıkları sınav ücretinin iadesini talep edememektedir.

Grup tarama uygulamasında sınıf düzeylerine uygun sorular sorulmaktadır. Öğrencilerin puanları doğru verdikleri cevaplar üzerinden hesaplanmaktadır. Grup tarama uygulaması tüm Türkiye’de tamamlandıktan sonra yetenek alanları bazında sonuçlara göre ülke ortalaması belirlenmekte ve bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler http://www.meb.gov.tr adresinden ilan edilmektedir.

Tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulama sonucuna ilişkin itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 5 (beş) iş günü içinde öğrenci velisi tarafından http://esinav.meb.gov.tr/ adresinden yapılmaktadır. Sınav sonucuna itiraz için velinin kılavuzda belirtilen banka hesabına 20 TL ücret yatırması gerekmektedir. Grup tarama uygulaması sonuçlarına ilişkin itirazlar değerlendirildikten sonra yine aynı sistem üzerinden veliye bilgilendirme yapılmaktadır.

Bilsem'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerinde, bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan müracaat ederek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler. Ancak kılavuzda belirtilen tarih aralığı ile kayıt yaptırılacak Bilsem Müdürlüğü’nün kayıt tarihleri farklılık gösterebilmektedir. Bu konuda velilerin, kayıt yaptırılacak Bilsem Müdürlüğü ile mutlaka irtibata geçmesi gerekecektir.

Her eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezlerine yerleştirilecek öğrencilerin tanılama süreçleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere il tanılama sınav komisyonları oluşturulur. Bu komisyon Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında, BİLSEM müdürleri ve Rehberlik ve araştırma merkezi müdürü olmak üzere en az üç üyeden oluşur.